Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 9 (3) 2015
Zaburzenia  narządu  wzroku  po  urazie  z  przetrwałą obecnością  ciała  obcego  wewnątrzgałkowego – opis  przypadku
str.: 113
Cyklosporyna A i jej zastosowanie w leczeniu zespołu suchego oka
str.: 122
Percepcja laserowej korekcji wad refrakcji przez okulistów. Wyniki badań własnych
str.: 127
Retinopatia cukrzycowa – epidemiologia, czynniki ryzyka i patogeneza
str.: 135
Pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego przy pomocy tonometru aplanacyjnego Goldmanna oraz tonometru rezonansowego – badania porównawcze
str.: 140