Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 9 (4) 2015
Mikrosoczewkowa  korekcja  wad  wzroku  – nowy  wymiar  chirurgii  refrakcyjnej
str.: 157
Jaglica  −  historia  czy  wciąż  aktualny  problem wraz  z analizą  archiwalnej  dokumentacji
str.: 162
Wpływ stężenia kwasu hialuronowego w kroplach do oczu na skuteczność terapii zespołu suchego oka u pacjentów z jaskrą
str.: 172
Zapalenie  błony  naczyniowej  jako  manifestacja infekcji  krętkiem  bladym  –  opis  przypadków
str.: 177
Przerzut  czerniaka  gałki  ocznej  do  piersi − opis  przypadku
str.: 185