Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 9 (6) 2015
Charakterystyka  i  współczesne  metody pomiaru  ciśnienia  wewnątrzgałkowego
str.: 249
Zastosowanie  błony  owodniowej w  leczeniu  wrzodów  rogówki  u  dzieci
str.: 258
Zastosowanie  ciężarków  powiekowych w  leczeniu  keratopatii  ekspozycyjnej spowodowanej  niedomykalnością  porażenną  powiek
str.: 264
Demodex  folliculorum  i  Demodex  brevis jako  czynniki  wywołujące  nużycę  oczną
str.: 271
Rys  historyczny  chirurgii  zaćmy  wraz  z  analizą archiwalnej  dokumentacji  klinicznej  z  lat  1945−1950
str.: 281