Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 10 (3-4) 2016
Idiopatyczne  błony  nasiatkówkowe  – podłoże  histologiczne,  patogeneza, diagnostyka  i  zasady  leczenia
str.: 52
Wstępne wyniki  wpływu  zabiegu  sieciowania włókien kolagenowych  rogówki  na  stężenie  interleukiny  1β w  filmie  łzowym  pacjentów  ze  stożkiem  rogówki
str.: 64
Przegląd  nowoczesnych  metod leczenia  stożka  rogówki
str.: 71
Amplituda  akomodacji  u  młodych  dorosłych i  jej  znaczenie  w  rozwoju  pozornej  krótkowzroczności
str.: 77
Sprawozdanie  z  XLVII  Zjazdu  Okulistów  Polskich we  Wrocławiu
str.: 84