Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 13 (2) 2019
Metody  oceny  narządu  wzroku  w  przypadku oczopląsu  dużego  stopnia  na  przykładzie  dziecka z  wrodzonym  brakiem  tęczówki  –  opis  przypadku
str.: 66
Zastosowanie  bromfenaku  w  prewencji torbielowatego  obrzęku  plamki
str.: 74
Krótkowzroczność  –  czynniki  ryzyka i  możliwości  terapeutyczne
str.: 81
Epidemiologia  i  charakterystyka  kliniczna wrodzonej  ślepoty  Lebera  oraz  podstawy terapii  genowej  w  okulistyce
str.: 89
Czy  prawo  jazdy  tylko  dla  osób  z  dobrym  wzrokiem?
str.: 95
Sprawozdanie z jubileuszowego 5 Optycznego Forum Naukowego
str.: 101