Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Wrodzone schorzenia plamki u dzieci w obrazie optycznej koherentnej tomografii

dr n. med. Tomasz Wilczyński, dr n. med. Ewa Pieczara,

lek. med. Paweł Banasiak, prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik,

dr n. med. Erita Filipek, Krzysztof Wilczyński


Streszczenie
Technika obrazowania za pomocą optycznej koherentnej tomografii, wykorzystująca promieniowanie 
z zakresu podczerwieni, umożliwia przyżyciowe obrazowanie warstw siatkówki. Uzyskane skany charakteryzują się wysoką rozdzielczością, a jednocześnie krótkim czasem akwizycji. Nieinwazyjność i szybkość przeprowadzanego badania powoduje, że OCT stanowi jedno z pierwszych badań dodatkowych wykonywanych 
u pacjentów pediatrycznych.
Do najczęściej występujących, wrodzonych schorzeń siatkówki zaliczamy: chorobę Stargardta, Besta, 
dystrofię czopków, zwyrodnienie barwnikowe i wrodzone rozwarstwienie siatkówki.
W artykule zaprezentowane zostały wybrane przypadki wrodzonych schorzeń siatkówki w obrazach 
OCT (urządzenia Stratus oraz Cirrus firmy Zeiss) 
u pacjentów hospitalizowanych w latach 2008–2011 
w Klinice Okulistyki Dziecięcej SUM. Przedstawiono także przypadek braku fizjologicznego zagłębienia 
dołka oraz siatkówkowe powikłania dołka rozwojowego tarczy nerwu wzrokowego. 
Dokładna analiza morfologii warstw siatkówki 
w obrazach OCT ułatwia postawienie właściwej diagnozy, zwłaszcza u pacjentów, u których ze względu 
na brak współpracy inne metody są niemożliwe do 
przeprowadzenia lub ich interpretacja jest ograniczona.

Streszczenie

Technika obrazowania za pomocą optycznej koherentnej tomografii, wykorzystująca promieniowanie z zakresu podczerwieni, umożliwia przyżyciowe obrazowanie warstw siatkówki. Uzyskane skany charakteryzują się wysoką rozdzielczością, a jednocześnie krótkim czasem akwizycji. Nieinwazyjność i szybkość przeprowadzanego badania powoduje, że OCT stanowi jedno z pierwszych badań dodatkowych wykonywanych u pacjentów pediatrycznych.

Do najczęściej występujących, wrodzonych schorzeń siatkówki zaliczamy: chorobę Stargardta, Besta,  dystrofię czopków, zwyrodnienie barwnikowe i wrodzone rozwarstwienie siatkówki.

W artykule zaprezentowane zostały wybrane przypadki wrodzonych schorzeń siatkówki w obrazach  OCT (urządzenia Stratus oraz Cirrus firmy Zeiss) u pacjentów hospitalizowanych w latach 2008–2011  w Klinice Okulistyki Dziecięcej SUM. Przedstawiono także przypadek braku fizjologicznego zagłębienia dołka oraz siatkówkowe powikłania dołka rozwojowego tarczy nerwu wzrokowego. 

Dokładna analiza morfologii warstw siatkówki w obrazach OCT ułatwia postawienie właściwej diagnozy, zwłaszcza u pacjentów, u których ze względu na brak współpracy inne metody są niemożliwe do przeprowadzenia lub ich interpretacja jest ograniczona.

 

Słowa kluczowe: Zwyrodnienie siatkówki, optyczna koherentna tomografia, przedszkolaki, dzieci, młodzież.
Pobierz pdf:
POWRÓT