Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt

 

Witamy wszystkich obecnych i przyszłych Autorów „Magazynu Lekarza Okulisty”. Część z Państwa miała już okazję z nami współpracować, ale w gronie odwiedzających naszą stronę internetową są z pewnością także osoby, które zastanawiają się, gdzie opublikować kolejny artykuł, albo takie, które są dopiero u progu kariery i jeszcze nie podjęły współpracy z żadnym wydawnictwem okulistycznym.

Wszystkich z Państwa zapewniamy, że trafiliście pod właściwy adres. Dwumiesięcznik „Magazyn Lekarza Okulisty” jest otwarty na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, obserwacjami
z innymi.

Gwarantujemy Państwu wysoki poziom edytorski magazynu, krótki okres oczekiwania na publikację - uzgadniamy z Autorem termin druku, zapewniamy rzetelną recenzję pracy oraz profesjonalną korektę.

Oczekujemy na przesyłanie artykułów poglądowych, opisów interesujących przypadków oraz prac oryginalnych. Mile widziane będą artykuły wzbogacone o kolorowe ryciny czy wyniki badań.

Magazyn Lekarza Okulisty” został oceniony przez MNiSW w roku 2012 (2 pkt. - wykaz z dnia 20.12.2012).

Wszystkie prace, spełniające wymogi Regulaminu Publikowania Prac, prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 790 450 131 lub na adres e-mail: sylwia.blach@magazynokulisty.pl.

Wszystkim naszym Autorom składamy podziękowania za dotychczasową współpracę i zachęcamy do nadsyłania kolejnych artykułów, do następnych wydań magazynu. Zapraszamy także serdecznie nowych Autorów, którzy zechcą opublikować u nas swoją pracę.

Zostańcie Państwo współtwórcami sukcesów „Magazynu Lekarza Okulisty” – jednego z czołowych wydawnictw okulistycznych w kraju.

 

Co to jest zapora ghostwriting?

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

 

Pierwszy etap przygotowania pracy do druku:

1. Sprawdzenie zgodności z regulaminem publikowania prac w Magazynie Lekarza Okulisty.

2. Korekta i redakcja językowa (język polski, język angielski).

3. Sprawdzenie cytowanej literatury.

4. Przekazanie pracy do akceptacji przez autora.

5. Praca zatwierdzona/poprawiona przez autora wraca do redakcji w celu przeprowadzenia recenzji.

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem  a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja jest jednoznaczna: pozytywna (dopuszcza artykuł do druku) lub negatywna (praca nie zostaje opublikowana).

 

Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji:

- zgodność z regulaminem publikowania prac w Magazynie Lekarza Okulisty,

- brak błędów, m.in. merytorycznych, ortograficznych, stylistycznych oraz błędów innego rodzaju.


Lista recenzentów:

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Francesco Carones M.D.

prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski

prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka

dr hab. n. med. Erita Filipek

prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

dr hab. n. med. Marek Gerkowicz

prof. dr hab. n. med. Stanisława Gierek-Ciaciura

prof. dr hab. n. med. Roman Goś

dr hab. n. hum. Ryszard W. Gryglewski, prof. UJ

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

prof. nzw. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek

prof. dr n. med. Juan Murube

prof. dr hab. n. med. Maria Niżankowska

prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

prof. dr hab. n. med. Krystyna Pecold

dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek

prof. nzw. dr hab. n. med. Krystyna Raczyńska

prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

dr hab. n. chem. Barbara Rys

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała