Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
26/11/2020 - 27/11/2020
 XI  Śląski  Meeting  Siatkówkowy  –  Katowice

Patronat  naukowy:  Prof.  Edward  Wylęgała

Oddział  Kliniczny  Okulistyki  Wydziału  Lekarskiego

z  Oddziałem  Lekarsko-Dentystycznym  w  Zabrzu,  SUM  w  Katowicach

Oddział  Okulistyczny  Szpitala  Kolejowego  w  Katowicach

InspireCongress  Sp.  z  o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52, fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.inspirecongress.pl

15/10/2020 - 17/10/2020
X  Międzynarodowa  Konferencja  Okulistyka  Kontrowersje  –  Karpacz

Patronat naukowy:  Prof.  Marta  Misiuk-Hojło

Katedra  i  Klinika  Okulistyki  Uniwersytetu  Medycznego  we  Wrocławiu

InspireCongress  Sp.  z  o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.inspirecongress.pl

25/09/2020 - 26/09/2020
VI  Ogólnopolska  Konferencja  Naukowo-Szkoleniowa Pomorskie  Dni  Retinologiczne  –  Terapie  Łączone  –  Gdynia

Patronat  naukowy:  Prof.  Krystyna  Raczyńska,  Dr  n.  med.  Leopold  Glasner

Katedra  i  Klinika  Okulistyki  Gdańskiego  Uniwersytetu  Medycznego

Uniwersyteckie  Centrum  Kliniczne

InspireCongress  Sp.  z  o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail: biuro@inspirecongress.pl; www.retina2020.icogress.pl

18/09/2020 - 19/09/2020
4th  Krakow-Lublin  Ophthalmology  Summit  –  Kraków

Patronat  Naukowy:  Prof.  Bożena  Romanowska-Dixon,  Dr  hab.  n.  med.  Jerzy  Mackiewicz

Katedra  Okulistyki  i  Onkologii  Okulistycznej  UJ  CM  w  Krakowie

Klinika  Chirurgii  Siatkówki  i  Ciała  Szklistego

Katedry  Okulistyki  Uniwersytetu  Medycznego  w  Lublinie

InspireCongress  Sp.  z o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.inspirecongress.pl

12/09/2020 - 12/09/2020
Konferencja  IWO  –  Infekcje  w  Okulistyce

Patronat  naukowy:  Prof.  Edward  Wylęgała

Oddział  Kliniczny  Okulistyki  Wydziału  Lekarskiego

z  Oddziałem  Lekarsko-Dentystycznym  w  Zabrzu,  SUM  w  Katowicach

Oddział  Okulistyczny  Szpitala  Kolejowego  w  Katowicach

InspireCongress  Sp.  z o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

04/09/2020 - 05/09/2020
III  Międzynarodowa Konferencja  „Od nauki do praktyki” Okulistyka  Katamarany  –  Mikołajki

Patronat  naukowy:  Prof.  Jacek  P.  Szaflik

Centrum  Mikrochirurgii  Oka  Laser  w  Warszawie

Katedra  i  Klinika  Okulistyki  II  WL  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego

InspireCongress  Sp.  z  o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.okolaser.edu.pl

03/09/2020 - 05/09/2020
 Jesienne  Warsztaty  Okulistyczne  –  Jachranka

Patronat  naukowy:  Prof.  Marek  Rękas

Wojskowy  Instytut  Medyczny  w  Warszawie

ASSG  Media  Sp.  z o.o.,  tel.:  +48  (22)  243  16  35,  501  232  579

www.jwo-konferencja.pl

20/06/2020 - 21/06/2020
Optometria  Pediatryczna  –  Katowice

Polskie  Towarzystwo  Optometrii  i  Optyki

InspireCongress  Sp.  z o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.optometria2020.icongress.pl

04/06/2020 - 06/06/2020
51.  Zjazd  Okulistów  Polskich  –  Bydgoszcz

Patronat  naukowy:  Prof.  Grażyna  Malukiewicz

Polskie  Towarzystwo  Okulistyczne

Lpt  Group  Sp.  z  o.o.,  tel.:  (+48)  572  485  785

www.zjazd2020.pto.com.pl

05/03/2020 - 07/03/2020
 XII  Międzynarodowe  Sympozjum Postępy  w  diagnostyce  i  terapii  schorzeń  rogówki  –  Wisła

Patronat  naukowy:  Prof.  Edward  Wylęgała

Oddział  Kliniczny  Okulistyki  Wydziału  Lekarskiego

z  Oddziałem  Lekarsko-Dentystycznym  w  Zabrzu,  SUM  w  Katowicach

Oddział  Okulistyczny  Okręgowego  Szpitala  Kolejowego  w  Katowicach

InspireCongress  Sp.  z  o.o.,  tel.:  +48  (71)  780  90  52,  fax:  +48  (71)  780  90  54

e-mail:  biuro@inspirecongress.pl;  www.cornea2020.icongress.pl