Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 14 (1-2) 2020
Zarys   biologii   zakażenia   nowym   ludzkim koronawirusem    SARS-CoV-2 w   kontekście   okulistycznym
str.: 11
Pranoprofen   i   jego   zastosowanie   w   okulistyce
str.: 24
Porównanie    wyników    wartości    ciśnienia wewnątrzgałkowego   uzyskanych   za   pomocą:     bezkontaktowego   tonometru   z   analizatorem    biomechaniki   rogówki   Reicherta   –   ORA,   tonometru    aplanacyjnego   ART   i   tonometru   Schiøtza
str.: 29
Kryteria   okulistyczne   obowiązujące posługujących   się   bronią
str.: 35
Ortokeratologia   –   charakterystyka   soczewki, zasada   działania   i   dopasowanie
str.: 38
Sprawozdanie   z   I   Okulistycznego   Festiwalu   Filmowego i Fotograficznego OFFF w Gdyni
str.: 45
Sprawozdanie z Forum Ophthalmologicum Balticum
str.: 46
Alternatywne strategie badania pola widzenia
str.: 47