Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 6 (6) 2012
Wykorzystanie mikroperymetrii w chorobie Stargardta
str.: 279
Plamy Rotha jako okulistyczny objaw bakteryjnego zapalenia wsierdzia – opis przypadku
str.: 286
Cukrzycowy obrzęk plamki – współczesna diagnostyka i leczenie
str.: 291
Przypadek obustronnej pseudoretinopatii Purtschera w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
str.: 299
Ocena grubości rogówki u dzieci z podejrzeniem jaskry młodzieńczej
str.: 305
Wylewy krwi do ciała szklistego w obu oczach w przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej skutecznie leczone laserem 532 nm – opis przypadku
str.: 310
Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum „Perspektywy Postępowania w Jaskrze"
str.: 315