Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 7 (1) 2013
Zmiany patologiczne w przednim odcinku oka u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
str.: 9
Leczenie niedowidzenia poza okresem krytycznym – nowe perspektywy
str.: 15
Rola narządu wzroku w patogenezIe sezonowych zaburzeń afektywnych
str.: 20
Zmiany w wybranych parametrach komory przedniej gałki ocznej w optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego po urazach tępych u dzieci w obserwacji długoterminowej
str.: 30
Neowaskularyzacja oczna i terapia antyangiogenna: koncepcje i zastosowania praktyczne
str.: 42
Objawy oczne w chorobach reumatycznych o ciężkim przebiegu
str.: 60