Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 2 (4) 2008
Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
str.: 243
Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z jaskrą prostą otwartego kąta
str.: 249
Centralna grubość rogówki a problem nadciśnienia ocznego u dzieci z mukopolisacharydozą typu I
str.: 254
Profil psychologiczny pacjentów z jaskrą pierwotną
str.: 258
Skuteczność i tolerancja trzydniowej terapii 1,5% azytromycyną w bakteryjnym zapaleniu spojówek
str.: 268
Ocena grubości siatkówki w optycznej koherentnej tomografii u dzieci z wysoką krótkowzrocznością
str.: 272
Od czego zależy skuteczność leków stosowanych w okulistyce – o właściwościach farmaceutycznych leków ocznych. 2. Propozycje nowych postaci leków okulistycznych
str.: 276
Zespół suchego oka
str.: 284
Naczyniak groniasty siatkówki u 7-letniego chłopca – opis przypadku
str.: 288