Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 2 (2) 2008
Obraz plamki u dzieci z krótkowzrocznością postępującą po zabiegu skleroplastyki w optycznej koherentnej tomografii
str.: 97
Ocena zależności pomiędzy parametrami RNFL a wybranymi czynnikami ryzyka progresji nadciśnienia ocznego w kierunku jaskry
str.: 101
Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z cukrzycą typu II i bez cukrzycy
str.: 107
Wpływ magnetoterapii w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego na hydrodynamikę oka
str.: 112
Wpływ magnetostymulacji stosowanej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego na ciśnienie wewnątrzgałkowe
str.: 117
Autofluorescencja dna oka w oczach z niewysiękową formą zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
str.: 122
Tkankowy aktywator plazminogenu w leczeniu krwotoków podsiatkówkowych
str.: 129
Analiza porównawcza retinopatii w przebiegu nowotworów nabłonkowych i czerniaka złośliwego skóry
str.: 134
Zespoły uveo-meningitalne
str.: 137
Groźne powikłanie po trabekulektomii u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów
str.: 141
Diagnostyka i leczenie zapalenia rogówki wywołanego przez Acanthamoeba spp.
str.: 146