Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 3 (1) 2009
Rola czynników zapalnych w etiopatogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
str.: 11
Wytyczne postępowania w jaskrze według Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego
str.: 19
Farmakoterapia jaskry – co można jeszcze zrobić?
str.: 26
Historia znieczulenia w okulistyce
str.: 30
Techniki znieczulenia miejscowego w okulistyce
str.: 34
Samoistne zamknięcie pełnościennego, idiopatycznego otworu w plamce w III stadium – opis przypadku
str.: 40
Opis przypadku klinicznego pacjenta po terapii stożka rogówki metodą sieciowania włókien kolagenowych
str.: 43
Operacja odcięcia mięśnia skośnego dolnego od jego przyczepu twardówkowego jako metoda jego osłabienia – badanie pilotażowe
str.: 47