Wyszukiwarka artykułów
Autor
Tytuł
Słowa kluczowe
numer
Index copernicus Index copernicus
43,15 pkt
Magazyn Lekarza Okulisty 2 (3) 2008
Niedowidzenie u dzieci w optycznej koherentnej tomografii
str.: 173
Znaczenie badania poczucia kontrastu w diagnostyce i monitorowaniu jaskry
str.: 177
Zmętnienia soczewki u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji
str.: 182
Analiza częstości występowania powikłań po laserowych zabiegach przeciwjaskrowych
str.: 187
Znaczenie badań USG w patologii ciała szklistego i siatkówki
str.: 190
Od czego zależy skuteczność leków stosowanych w okulistyce – o właściwościach farmaceutycznych leków ocznych.
str.: 195
AMD a stres oksydacyjny: 1. Analiza czynników wpływających na powstawanie wolnych rodników tlenowych w siatkówce
str.: 200
AMD a stres oksydacyjny: 2. Analiza składników preparatów farmaceutycznych stosowanych w profilaktyce AMD
str.: 205
Możliwości korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych (twardych) soczewek kontaktowych
str.: 213
Odwarstwienie siatkówki w przebiegu toksokarozy ocznej u 10-letniego chłopca
str.: 221
Zespół Marcusa Gunna (współruch żuchwowo-powiekowy) – opis dwóch przypadków
str.: 224